Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Afvalcoach / Grondstoffencoach in Veldhoven bij Flexintens

Werklocatie
Veldhoven
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
MBO
Referentie nr.
2569104241-UZP-NL-FPC-190914
Geplaats op
2023-09-19
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 27-09-2023 tot 12:00 uur.

Functiebeschrijving

Voor Gemeente Veldhoven is FlexIntens op zoek naar een Afvalcoach / Grondstoffencoach voor 24 uur per week.

Opdrachtomschrijving Elke gemeente heeft de wettelijke taak om bij haar inwoners aan huis afval op te halen. Gemeente Veldhoven vindt dat bewoners geen afval aanbieden, maar ziet afval als grondstoffen. Deze grondstoffen krijgen een tweede leven. We gebruiken ze in zijn geheel of in onderdelen opnieuw of we gebruiken ze om nieuwe grondstoffen van te maken. De afvalcoach heeft als doel om bewoners bewust te maken van de mogelijkheden van afval als grondstoffen en de manier waarop bewoners afval aanbieden zodat grondstoffen geschikt blijven voor hergebruik.

Veel bewoners houden zich in grote lijnen aan de scheidingsregels voor afval. Een foutje in de afvalscheiding komt dan door onvoldoende kennis over afval. Helaas zijn er ook bewoners die afval bewust niet of verkeerd scheiden, afval naast ondergrondse containers plaatsen of afval dumpen. De afvalcoach heeft als taak om al deze groepen bewoners op een goede manier met afval om te laten gaan.

De afvalcoach is de ambassadeur van de goede afvalinzameling en afvalscheiding, het vaste gezicht in de wijk hiervoor en het eerste aanspreekpunt voor bewoners voor alle afvalvragen. De afvalcoach gaat in gesprek met de bewoners, hij informeert, instrueert en beantwoord vragen van de bewoners over afvalinzameling en –scheiding in Veldhoven. De afvalcoach gaat op eigen initiatief in gesprek gaan met bewoners op straat. Hij/zij vraagt hoe bewoners de afvalinzameling ervaren en wat naar hun mening beter kan, geeft praktische tips en tricks over hoe het beste om te gaan met afval.

De afvalcoach wint informatie in bij buurtbewoners als er bij plaatsingen of dumpingen van afval zijn en zoekt gezamenlijk met de bewoners oplossingen voor het tegengaan van afvaldumping. De afvalcoach onderzoekt ook of het gewenste effect is bereikt. Om dit te bereiken ligt de focus op persoonlijke relaties met buurtbewoners en continue aandacht voor bewustwording over hoe om te gaan met afval.

Kandidaatomschrijving

*        Adviserende taak:

De afvalcoach heeft inzicht nodig in ‘het verhaal achter de vuilniszak'. Wat zijn redenen dat bewoners op de goede manier afval aanbieden en wat zijn belemmeringen waardoor bewoners afval op een onjuiste manier aanbieden? De afvalcoach bouwt hiervoor persoonlijke relaties op. De afvalcoach gaat, zowel gevraagd als op eigen initiatief, in gesprek met:

  • Individuele burgers
  • Verenigingen van huiseigenaren
  • Conciërges van gebouwen
  • Woningbouwcorporaties
  • Onderwijsinstellingen voor zover het voorlichting over afval betreft
  • Bedrijven voor zover het zwerfafval betreft

De afvalcoach werkt hierbij nauw samen met:

Het cluster klantcontact en communicatie voor het op de juiste manier overbrengen van de juiste boodschap en de hiervoor benodigde (communicatie)middelen; de afdeling beheer en realisatie die verantwoordelijk is voor het openbaar gebied de afdeling Regie en Ontwikkeling die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de monitoring. De afvalcoach heeft de voelsprieten die het voor de organisatie mogelijk maakt om snel en adequaat in te spelen op behoeften vanuit de wijk rond afvalinzameling.

*        Controlerende taak

De afvalcoach controleert of bewoners de regels naleven, zoals het aanbieden van:

minicontainers op de goede manier (gesloten deksel, geen afval bijgeplaatst); afval voor de ondergrondse containers (geen bijplaatsingen van afval); PMD zakken op de goede manier (juiste dag); zuivere stromen GFT+E, PMD en oud papier. Bewoners die het afval goed aanbieden krijgen een compliment. Bewoners die de afvalregels niet naleven krijgen eerst advies en daarna worden handhavingsmiddelen ingezet.

De afvalcoach werkt nauw samen met:

handhavers: de afvalcoach doet onderzoek naar de identiteit van overtreders, de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) voert de handhaving uit (zoals boete) de inzamelaar de buitendienst: ruimt daar waar nodig op.

 *        Rapporterende taak

De afvalcoach signaleert afvaldumpingen en sluit deze kort met de buitendienst en de handhavers. De afvalcoach rapporteert regelmatig zijn/haar bevindingen (waarnemingen, gesprekken, meldingen, problemen, vragen, etc.).

Functie-eisen

​​​​Wensen:

  1. Gewenst opleidingsniveau: MBO/HBO;

  2. Gewenste werkervaring: Werkervaring -> Kennis van afvalscheiding en het inzamelsysteem is een pré.

Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569104241-UZP-NL-FPC-190914 - RT141628797

Relevante vacatures

Veldhoven
Maintec
4 maanden geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden

Heeft u nog vragen?

David Bouman
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Veldhoven
Maintec
4 maanden geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden
Veldhoven
Olympia
1 maand geleden