Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Beleidsadviseur Onderwijs Vluchtelingkinderen in Leidschendam

Werklocatie
Leidschendam
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2569025271-UZP-NL-FPC-260510
Geplaats op
2023-05-26
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 30-05-2023 tot 12:00 uur. 

Functiebeschrijving

Voor de Gemeente Leidschendam-Voorburg is FlexIntens op zoek naar een Beleidsadviseur Onderwijs Vluchtelingkinderen voor 32 tot 36 uur per week. 

Werken bij Leidschendam-Voorburg (LV) Dat betekent, werken voor een sociale en ondernemende gemeente met ongeveer 75.000 inwoners. We werken aan de gezamenlijke ambitie om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners, bedrijven en instellingen.

Wij werken informatie gestuurd en zijn toekomstgericht. We stimuleren klantgerichtheid en het nemen van eigen initiatief bij onze medewerkers. De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. Dit alles doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Het medewerkers onderzoek 2019-2020 wees uit dat medewerkers het vertrouwen van hun werkgever waarderen en dat het hen zelfstandiger en flexibeler maakt. Deze positieve waardering leverde het keurmerk “Beste werkgever” op.

Afdeling De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De afdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Vanuit team Maatschappelijke ontwikkeling hebben we naast onze reguliere maatschappelijke opgaven ook opgaven voor de opvang en ondersteuning van vluchtelingen. Dit betreft huisvesting van en voorzieningen voor Oekraïense vluchtelingen èn statushouders. Een belangrijk onderdeel is de organisatie van de onderwijs en ondersteunende voorzieningen aan de vluchtelingen. Dit doen wij samen met onze partners zoals welzijnsorganisaties, Vluchtelingen Werk  en het primair en voortgezet onderwijs.

Opdracht Met de groei van het aantal internationale inwoners, de opvang van o.a. Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers en het huisvesten van statushouders in gemeente LV is ook het aantal nieuwkomerskinderen het afgelopen jaar (jaren) sterk toegenomen. De plotselinge toestroom van Oekraïense leerlingen heeft duidelijk gemaakt dat versteviging van de organisatie van het nieuwkomersonderwijs, met name in het primair onderwijs, nodig was.

Gemeente LV heeft te maken met verschillende opgave asielopvang. Huisvesting voor statushouders en onderwijsaanbod voor nieuwkomers-/expats kinderen. Bij het vraagstuk onderwijsaanbod t.b.v. nieuwkomerskinderen is behoefte aan adequate onderwijsvoorziening. Een nieuwkomersbeleid met uitgangspunten is noodzakelijk. Vraag en aanbod spelen een cruciale rol in het organiseren van onderwijs aan anderstaligen. Kenmerkend voor dit type onderwijs is de fluctuatie in het aantal leerlingen en de functie van de voorziening. Op dit moment is er een grote piek en gemeente LV heeft met twee schoolbesturen twee nieuwkomers taalklassen.

Ter versterking van ons team dat werkt aan de vluchtelingenopvang voor Oekraïners en statushouders zoeken wij op de korte termijn een beleidsmedewerker die ons ondersteunt bij de organisatie van de onderwijsvoorzieningen voor vluchtelingen, nieuwkomers en ISK leerlingen.

Uiteraard geldt voor alle werkzaamheden dat je dit doet samen met de collega's en de betrokken partners uit de gemeente. Hierbij geef je invulling aan de verbindende en faciliterende rol van onze gemeente en worden onze ambities hiermee verder ingevuld.

Je gaat werken vanuit het team Maatschappelijke Ontwikkeling van ongeveer 30 beleidsadviseurs , waarvan meerdere collega's momenteel worden ingezet voor de opvang van vluchtelingen.

Functie-eisen

Eisen:

  1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als projectleider en/of beleidsadviseur op het gebied van onderwijs vluchtelingenkinderen.

Wensen:

  1. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of  beleidsadviseur op het gebied van welzijn of onderwijs in de afgelopen 8 jaar, voorkeur op inburgering in combinatie met onderwijs vluchtelingkinderen.
  2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als projectleider en/of beleidsadviseur in het sociaal domein bij een gemeente in de afgelopen 5 jaar.
  3. Aantoonbare kennis op het gebied van (gemeentelijk) beleid in het sociaal domein, specifiek op onderwijs voor vluchtelingkinderen.
  4. Aantoonbare ervaring met het participeren in overleggen met partners uit het sociaal domein, voorkeur specifiek netwerk in Leidschendam-Voorburg (duidelijk weergegeven in het cv).
  5. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569025271-UZP-NL-FPC-260510 - RT131554154

Relevante vacatures

Leidschendam
VBCI
5 dagen geleden
Leidschendam
Flexintens
2 weken geleden
's-Gravenhage
TALECT
3 dagen geleden

Heeft u nog vragen?

Jefta Koudijs
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Leidschendam
VBCI
5 dagen geleden
Leidschendam
Flexintens
2 weken geleden
's-Gravenhage
TALECT
3 dagen geleden