Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Communicatieadviseur Biodiversiteit a.i. in 's-Gravenhage

Werklocatie
's-Gravenhage
Niveau
HBO
Referentie nr.
2023-00629
Geplaats op
2023-03-17
Branches
Marketing
Bedrijfsomschrijving

Elke dag beter. Zuid-Holland. Dat is het motto van het college van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie Zuid-Holland. Het college werkt aan acht ambities; één daarvan is Versterken natuur in Zuid-Holland.

Wij samen, iedere Zuid-Hollander, maken de provincie. Zo houden wij ons, als organisatie provincie Zuid-Holland, bezig met dingen die te groot zijn voor de gemeente en te klein zijn voor het Rijk. We zitten tussen het Rijk en de 52 Zuid-Hollandse gemeenten in, en worden daarom ook wel het middenbestuur genoemd. Eens in de 4 jaar mogen inwoners naar de stembus om hun stem uit te brengen op Provinciale Staten (PS). De 55 gekozen Statenleden vertegenwoordigen de inwoners van Zuid-Holland en bepalen wat er de komende jaren met de provincie gebeurt. Dit doen ze door de grote lijnen vast te stellen en het dagelijks bestuur (het college van Gedeputeerde Staten, GS) te controleren. Kortom, PS besluiten en GS zorgen dat het gebeurt. En dan is er nog de commissaris van de Koning, Jaap Smit. Hij is de voorzitter van de Provinciale- én Gedeputeerde Staten. De commissaris wordt door de koning benoemd voor een periode van 6 jaar en kan daarna worden herbenoemd.

Functieomschrijving

Veenweidegebieden, een uitgestrekte kust, weilanden met koeien en een landschap met brede en smalle rivieren. Dit vind je allemaal in Zuid-Holland. Dat maakt onze provincie veelzijdig én uniek en dat is voor veel mensen dé reden om zich in Zuid-Holland te vestigen of onze provincie te bezoeken.
Ons prachtige landschap met al zijn water, bomen, planten- en diersoorten staat onder druk. Niet alleen door de klimaatverandering; ook doordat er steeds meer mensen bijkomen. En we te veel stikstof uitstoten. Tegelijkertijd is er ook behoefte aan meer ruimte voor woningen en bedrijvigheid. Aan ons de taak om daarin een goed evenwicht te vinden.

Samen met kennisinstellingen en andere organisaties werken we eraan om onze kwetsbare natuur (en de kennis hierover) te beschermen en versterken. Ook tegen stikstof. Met de maatregelen die we hiervoor treffen willen we de natuur beschermen en toekomst bieden aan bedrijven, bouwers en boeren.
Het college wordt in het realiseren van haar ambities ondersteund door beleidsmakers, projectleiders en door communicatieadviseurs. Voor de communicatieve ondersteuning zijn we per direct op zoek naar een medior communicatieadviseur. Je zal voor een aantal concrete onderwerpen worden ingezet: het Actieplan Boerenlandvogels, soortenbeleid, agenda natuurinclusief en andere onderwerpen van team Biodiversiteit.

Actieplan Boerenlandvogels
Nederland is een belangrijk land voor weidelandvogels zoals de grutto, kievit en de scholekster. Uniek aan de provincie Zuid-Holland zijn de veenweidegebieden. Ongeveer 15% van de landelijke gruttopopulatie broedt dan ook in onze provincie. Helaas gaat het niet goed met de weidevogels. Dit komt onder andere door intensiever gebruik van de grond, stadsuitbreiding en een toename van natuurlijke vijanden zoals de vos.

Om het tij te keren is een forse inspanning nodig. Daarom hebben acht Zuid-Hollandse partijen, waaronder de provincie, het Actieplan Boerenlandvogels 2019-2027 opgesteld. Het doel is geen verdere afname in 2022 en 5% méér gruttoparen in 2027 vergeleken met de periode 2013-2015.

Dit wordt aangepakt vanuit verschillende actielijnen: beter en meer weidevogelbeheer, het verbeteren van de inrichting van weidevogelgebieden zodat de kuikenoverleving wordt verhoogd, monitoring, onderzoek en ondersteuning van vrijwilligers.

Wat ga je doen voor het Actieplan Boerenlandvogels?
Binnen het Kernteam Actieplan Boerenlandvogels is een werkgroep gevormd die verantwoordelijk is voor de communicatie. Gezamenlijk is er een communicatiestrategie en bijbehorende kalender opgesteld voor 2023. Nu is tijd om deze ook daadwerkelijk uit te voeren. Daarvoor hebben we jou nodig!

De provincie is regievoerder van het Actieplan. Als communicatieadviseur ben jij dan ook verantwoordelijk voor de coördinatie van de communicatiestrategie en –kalender in samenwerking met de werkgroep:
·       Het organiseren van kennisevenementen
·       Het schrijven van nieuwsberichten en social media posts;
·       Het organiseren van werkbezoeken van de bestuurder in relatie tot het Actieplan;
·       Projectteams ondersteunen bij de communicatie over weidevogelgebieden (communicatiemiddelen: nieuwsbrieven, websites, informatieavonden);
·       Uitbreiden communicatienetwerk: contant maken met en gebruik maken van bestaande communicatiekanalen in het werkveld;
·       Het door ontwikkelen van de communicatiestrategie, in samenhang met andere natuur- en landbouwprojecten.
Dit alles met een proactieve en initiatiefrijke manier van werken!

Andere biodiversiteitsthema’s
Vanuit team biodiversiteit werken we naast boerenlandvogels aan verschillende onderwerpen om de biodiversiteit te stimuleren. Dit zijn o.a. het bos- en bomenbeleid, het icoonsoortenbeleid, het project Groene cirkel Bijenlandschap en de agenda natuurinclusief.

Voor deze onderwerpen bestaan je werkzaamheden onder meer uit:
·      Nieuwsberichten schrijven
·      Website-pagina’s actueel houden
·      Evenementen organiseren

Je doet dit in nauwe samenwerking met de collega’s uit team biodiversiteit die verantwoordelijk zijn voor deze onderwerpen en met de andere communicatiecollega’s die werken aan een versterking van de natuur in Zuid-Holland. We werken hierbij zoveel mogelijk in verbinding met andere opgaven. Biodiversiteit is namelijk door GS als dwarsdoorsnijdend thema benoemd. Dit geven we vorm via natuurinclusief werken. Zie: natuurinclusief Zuid-Holland

Functie-eisen

Wie ben jij?
·      Resultaatgerichte communicatieadviseur medior-niveau;
·      Pro-actief, altijd op zoek naar kansen om het thema biodiversiteit te stimuleren.
·      Je bent een doener, die wel eerst denkt en adviseert voor je aan de slag gaat.
·      Ervaring met communicatie binnen de thema’s natuur, biodiversiteit, landbouw is
een pré, maar het belangrijkste is de motivatie om je in zetten voor een
natuurinclusieve samenleving!
·      Vlotte pen, ervaring met schrijven van persberichten en social media-uitingen.

  • Parttime beschikbaar voor 24 uur.

Gunningscriteria
·      Aantoonbaar ervaring met het zelfstandig ontwikkelen en uitvoeren van communicatieprojecten
·      Aantoonbaar proactief en creatief binnen een communicatieopdracht.
·      Aantoonbaar ervaring met het werken voor een natuur thema (niet ouder dan 5 jaar)

Arbeidsvoorwaarden
  • Part-time 24 uur per week
  • Contractsoort: zzp/deta
  • Projectcontract: 1 jaar met kans op verlenging
  • Standplaats Den Haag / Hybride
  • Gesprekken zijn gepland op 5 april.
  • Reageren voor 31 maart 2023

Relevante vacatures

s-Gravenhage
Flexintens
2 weken geleden
s-Gravenhage
Spijtenburg Werving & Advies B.V.
5 dagen geleden
s-Gravenhage
Flexintens
2 weken geleden
s-Hertogenbosch
Jaarbeurs
3 weken geleden

Heeft u nog vragen?

Raghda El Hri
31 0618593270
info@usgmarcom.nl

USG Marketing & Communications
Alle vacatures USG Marketing & Communications

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

s-Gravenhage
Flexintens
2 weken geleden
s-Gravenhage
Spijtenburg Werving & Advies B.V.
5 dagen geleden
s-Gravenhage
Flexintens
2 weken geleden
s-Hertogenbosch
Jaarbeurs
3 weken geleden