Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Coördinator Examenbureau in Amsterdam bij Matchd

Werklocatie
Amsterdam
Werkverband
ZZP
Niveau
HBO
Referentie nr.
a175f000008Q63UAAS-UZP-NL-FPC-240116
Geplaats op
2023-01-24
Branches
Onderwijs


Organisatie

ROC TOP biedt uitdagend kleinschalig mbo-onderwijs dat studenten goed voorbereidt op het bedrijfsleven of een vervolgstudie. ROC TOP onderscheidt zich door de persoonlijke aandacht die aan studenten wordt gegeven. De organisatie heeft vier campussen in Amsterdam waar circa 4.000 studenten deelnemen aan ruim vijftig verschillende opleidingen. In totaal werken zo'n 450 medewerkers bij de organisatie.Functiebeschrijving

Het Examenbureau (EB) is onderdeel van de afdeling Onderwijs & Studentzaken (O&S). In het team EB team werken elf TOPpers. De 'core-bussiness' van de examenorganisatie is om - in nauwe samenwerking met het onderwijs - te zorgen dat elke opleiding de organisatie en middelen ter beschikking heeft die examineren mogelijk maakt. Dit vraagt buiten het daadwerkelijk ondersteunen in de logistiek (het beheer van het examenlokaal voor het Centraal Examineren, planning van surveillanten en het leveren van examenproducten), het aansturen van het team, kennis van de onderwijskundige ontwikkelingen en van wet- en regelgeving rondom examinering.


Coördineren van de processen

Je coördineert, stuurt inhoudelijk aan en organiseert alle relevante processen van het Examenbureau, zodat dit wordt gezien als het administratief en logistiek centrum voor examenprocessen en -producten voor de gehele onderwijsinstelling. De afdeling is betrokken bij het gehele proces van aanmelden tot en met het verstrekken van het diploma, en jij zorgt ervoor dat hiervoor de juiste middelen aanwezig zijn. In overleg met de manager O&S zorg je voor het opstellen van de examenplanning en de door de onderwijsmanagers vast te stellen examenproducten. Je toetst zowel de in te kopen als zelf gemaakte examens op vastgestelde kwaliteitscriteria en draagt bij aan het opbouwen kennis over het proces van examinering in de organisatie. Hiervoor heb je veel afstemming met de coördinatoren van de andere teams binnen O&S, namelijk Onderwijsadministratie en Planning & Roostering. En je voert overleg met de examencommissie rondom kwaliteit, wet- en regelgeving en het waarderingskader van de inspectie.


Mede ontwikkelen van de examenprocessen

Je draagt zorg voor een transparante en kwalitatieve logistiek van de uitvoering van examinering volgens het waarderingskader van onderwijsinspectie. Je bent medeverantwoordelijk voor de evaluatie, borging en verbetering van de examenprocessen d.m.v. de PDCA-cyclus en levert een bijdrage aan het ontwikkelen van beleid rondom examinering. Jaarlijks maak je een examenplanning, in overleg met de onderwijsmanagers. In overleg met de manager O&S initieer je het opstellen van examenplanning en examenproducten. Je plant en coördineert het inkoopproces v.w.b. examens en examenproducten. Je werkt samen met de manager O&S en de collega's in het team aan het verder positioneren en professionaliseren van het team.


Functioneel aansturen van het team

Dit doe je door de medewerkers Examenbureau te begeleiden bij hun werkzaamheden, het team te helpen met het (dagelijks) verdelen van het werk en het stellen van prioriteiten. Tevens door de voortgang en kwaliteit van werkzaamheden te monitoren en indien nodig bij te sturen. Jouw bijdrage zorgt ervoor dat het team het takenpakket correct en tijdig uitvoert. Je bent het aanspreekpunt bij ziek- en herstelmeldingen, en zorgt voor het overleg met het team over de verlofplanning Je bent regelmatig in gesprek met medewerkers in het team over de voortgang van hun functioneren en levert input aan de manager O&S voor de door deze te houden functionerings- en beoordelingsgesprekken. je bent een schakel tussen team en leidinggevende, inventariseert knelpunten in de organisatie en draagt oplossingen aan. Je organiseert werkoverleggen, en ziet er op toe dat actiepunten worden afgehandeld. Je streeft met je collega's naar kwaliteit van werken en evalueert en borgt middels de PDCA cyclus.


Leren van en met elkaar

Bij ROC TOP vinden we dat iedereen een leven lang moet kunnen leren. En dat geldt zeker voor onze medewerkers. Binnen het team draag je actief bij om elkaar te versterken en van elkaar te leren en er zo samen voor te zorgen dat de kwaliteit van de dienstverlening en het onderwijs op peil blijft en/of omhoog gaat. Daarnaast deel je je kennis ook team overstijgend met collega's en schroom je niet anderen te raadplegen of te betrekken. Samenwerken op alle niveaus betekent ook aandacht besteden aan teamontwikkeling en professionalisering. Je participeert in het afdelingsoverleg O&S en levert een actieve bijdrage in de dienstverlening en kwaliteitsborging van de hele afdeling.


Profiel

Je hebt theoretisch en praktisch gerichte kennis over het vakgebied en Wet- en regelgeving, relevante procedures en regels met betrekking tot examinering en diplomering zoals beschreven in het examenreglement en examenbeleid van de organisatie. Ook heb je kennis van fraudepreventie. Je bent communicatief vaardig en in staat proactief adviezen te geven, aan te sturen en samen te werken om continu te verbeteren. Bij samenwerken hoort feedback geven en ontvangen. Dit is voor jou vanzelfsprekend waardoor je bijdraagt aan een veilig klimaat hiervoor. Je bent nieuwsgierig en hebt humor. Je hebt ervaring met leidinggeven aan een team, je staat stevig in je schoenen, gaat complexe zaken niet uit de weg en houdt van een uitdaging.


5 maanden | 32 uur | 0,8 FTE

Functie-eisen
  • Afgeronde hbo-bachelor opleiding in relevante richting;
  • Minimaal 7 jaar werkervaring in een vergelijkbare functie;
  • Minimaal 5 jaar werkervaring in het onderwijs.
Ref.nr.:a175f000008Q63UAAS-UZP-NL-FPC-240116 - RT120854305

Relevante vacatures

Amsterdam
Projob B.V.
2 weken geleden
Amsterdam
Projob B.V.
4 dagen geleden
Amsterdam
Projob B.V.
5 dagen geleden
Amsterdam
Projob B.V.
1 week geleden

Heeft u nog vragen?

Matchd Amersfoort
033-2048204

Matchd
Alle vacatures Matchd
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Amsterdam
Projob B.V.
2 weken geleden
Amsterdam
Projob B.V.
4 dagen geleden
Amsterdam
Projob B.V.
5 dagen geleden
Amsterdam
Projob B.V.
1 week geleden