Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Omgevingsmanager in Utrecht bij Flexintens

Werklocatie
Utrecht
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
WO
Referentie nr.
2569160641-UZP-NL-FPC-281108
Geplaats op
2023-11-28
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 06-12-2023 om 9:00.

Functiebeschrijving
Voor de BIJ12 is FlexIntens op zoek naar een Omgevingsmanager voor 32 uur per week.

Wie zijn wij
BIJ12 is de uitvoeringsorganisatie voor de 12 provincies en brengt kennis en informatie bijeen over het landelijk gebied en de fysieke leefomgeving in Nederland. BIJ12 zorgt voor uniformiteit in informatievoorziening en de uitvoering van provinciale regelingen. Hieraan wordt gewerkt vanuit 4 units:
 
 • Faunazaken en ACSG (Advies Commissie Schade Grondwater)
 • Natuurinformatie en Natuurbeheer
 • GBO voor het beheer van gezamenlijke informatiesystemen
 • Stikstof en Natura 2000
De unit Natuurinformatie en Natuurbeheer van BIJ12 ondersteunt provincies sinds haar oprichting op het gebied van monitoring en natuurinformatie door het opstellen van methoden, standaarden, afspraken over gegevensuitwisseling, informatieproducten.
Ook zorgt BIJ12 voor aanbesteding van onderdelen van de natuurmonitoring en verwerking van de daaruit voortkomende gegevens voor de gezamenlijke provincies.

In het kader van het beleidsprogramma ‘Programma Natuur' werken provincies en het rijk in nauwe samenwerking met de provincies, terrein beheerders, en andere organisaties om natuurherstelmaatregelen uit te voeren. De natuurmaatregelen zijn er veelal op gericht om de juiste omgevingscondities en systeemherstel in en rond natuurgebieden te realiseren. Het herstel van en omgevingscondities zijn voorwaardelijk voor het realiseren van natuurdoelen in deze gebieden.

Verbetering van natuurinformatie is een van de doelen van Programma Natuur. In 2023 is naar aanleiding van bestuurlijke afspraken over de verbetering van natuurinformatie gestart met een ‘Verbeterprogramma' voor de periode 2023-2024. Dit richt zich op verbetering van natuurinformatie over doelbereik, omgevingscondities en herstelmaatregelen.Opdrachtgever is de Stuurgroep Natuurmonitoring en -informatievoorziening van de ministeries van LNV, IenW, Defensie en de samenwerkende provincies.

De uitvoering daarvan is ondergebracht bij BIJ12. Een programmateam van projectleiders, projectmedewerkers, een omgevingsmanager en een programmamanagement ondersteuner geven op dit moment invulling aan het programma, in nauwe samenwerking met een netwerk van medewerkers van de provincies, rijk en betrokken ketenpartners.

Om de provincies op langere termijn nog beter te kunnen ondersteunen met betrouwbare natuurinformatie, zet BIJ12 in op een programma voor de periode 2024 – 2030 dat is gericht op versterking van bestaande en nieuwe instrumenten voor natuurmonitoring en op verbetering van de samenwerking tussen de partijen die samen invulling geven aan de keten van natuurinformatie.

Opdracht Omgevingsmanager
Het opdracht is het inrichten en uitvoeren van omgevingsmanagement in het Verbeterprogramma VHR monitoring. Als omgevingsmanager draag je bij aan een goede samenwerking met alle partijen die bijdrage aan de realisatie van het programma en/of een rol hebben bij de besluitvorming over en adoptie van resultaten van het programma. Je verbindt besluitvormingslijnen, procesaanpak en planning:
 
 • Je bent verantwoordelijk voor de inrichting en uitvoering van het omgevingsmanagement van het Verbeterprogramma VHR monitoring.
 • Je zorgt ervoor dat het netwerk van partijen en mensen rond het programma in goed en hun wensen en standpunten bekend zijn.
 • Je faciliteert de samenwerking tussen alle partijen rond het programma door afstemmingen en besluitvormingsprocessen goed op elkaar aan te laten sluiten.
 • Je bet verantwoordelijk voor de (door-) ontwikkeling van de communicatiestrategie en de uitvoering daarvan.
 • Je werkt nauw samen met het programmateam, ondersteunende teams binnen de organisatie en met het secretariaat van de opdrachtgevende Stuurgroep.
Functie-eisen

Eisen:

 1. U beschikt over HBO/WO werk- en denkniveau.

Wensen:

 1. Aantoonbare werkervaring als omgevingsmanager in en bestuurlijke omgeving.
 2. Aantoonbare werkervaring met het werken in interbestuurlijke programma's in een multi-stakeholder omgeving.
 3. Aantoonbare werkervaring in communicatie en/of omgevingsmanagment in interbestuurlijke samenwerkingsverbanden.
 4. Aantoonbare netwerk onder betrokkenen bij de ontwikkeling van natuurinformatie in overheids- en kennisorganisaties.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569160641-UZP-NL-FPC-281108 - RT147779547

Relevante vacatures

Bussum
Flexintens
3 dagen geleden
Utrecht
Van Dijk Employment Services
5 dagen geleden
Maarssen
Flexurance
6 dagen geleden
Utrecht
IOIT
2 weken geleden

Heeft u nog vragen?

Daniël Riggeling
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Bussum
Flexintens
3 dagen geleden
Utrecht
Van Dijk Employment Services
5 dagen geleden
Maarssen
Flexurance
6 dagen geleden
Utrecht
IOIT
2 weken geleden