Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Projectleider - Counterdrone-project in Utrecht

Werklocatie
Utrecht
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2568420001-UZP-NL-FPC-111016
Geplaats op
2021-10-11
Branches
Beveiliging


Organisatie
FlexIntens verbetert organisaties door het tijdelijk versterken van teams met flexibele professionals. Het vereenvoudigen van het werk, van organisatieonderdelen, van hele organisaties en van ketens staat daarbij centraal. De mensen in ons netwerk zijn in staat organisaties te helpen met strategische heroriëntatie, het formuleren en afbakenen van doelen, het in kaart brengen en wegnemen van overbodige routines en het aanjagen, ontwikkelen en realiseren van slimme werkwijzen. Niet in de laatste plaats door het logisch ordenen van werkstromen, bijbehorende taakverdelingen, ondersteunende ICT en afspraken met andere partijen. Steeds als tijdelijk onderdeel van een team, altijd in het belang van de organisatiedoelen.

Functiebeschrijving

Omschrijving organisatie en afdeling

De Dienst Vervoer en Ondersteuning (DV&O) is een landelijke dienst van DJI en verzorgt het vervoer van arrestanten, gedetineerden en vreemdelingen. DV&O verleent daarnaast bijstand bij calamiteiten in (justitiële) inrichtingen en detacheert beveiligingsmedewerkers ter ondersteuning van organisaties die aan Veiligheid en Justitie gelieerd zijn.

Functieomschrijving

Aan DJI/DV&O is, naar aanleiding van een toezegging aan de Tweede Kamer door de minister van rechtsbescherming in het kader van het terugdringen van Voortgezet crimineel handelen in detentie, de opdracht verstrekt een dronedetectie- en verstoringssysteem (counterdronesysteem) te ontwikkelen. Het traject van dit counterdronesysteem is een uniek project (internationaal georiënteerd) maar ook een zeer innovatief ICT-project.

De opdracht bestaat uit twee fasen, fase 1 ziet op een systeem dat in staat is om drones te detecteren en classficeren, dit systeem bestaat uit viervoudige detectie (auditief, visueel, radiofrequentie en radar). Fase 2 ziet op een innovatieve samenwerking tussen leverancier en DJI om te komen tot een systeem van verstoring cq. neutralisatie. Beide fasen bestaan ook weer uit 2 fasen namelijk de ontwerpfase en de ontwikkelfase. Het eindresultaat is dat DJI in staat is een drone te detecteren en classificeren en vervolgens veilig en verantwoord uit de lucht kan halen binnen de vastgestelde regelgeving, vergunningen, processen en protocollen.

Ontwerpfase De ontwerpfase voor fase 1 is medio voorjaar 2021 gestart. Verschillende specialisten werken al aan ontwikkel- en installatieplannen. Afspraken moeten worden gemaakt met verschillende partijen, denk hierbij aan: leveranciers, PI's, agentschap telecom, facilitair DJI, RVB, TNO, Diehl, ESG etc. Medio Q2 2022 moet de ontwerpfase zijn afgerond. Ontwikkelfase In de ontwikkelfase, die deels parallel aan de ontwerpfase zal lopen, zal het “hoe” uitgewerkt moeten worden. Uiteraard gelinkt aan de huidige wet- en regelgeving. In deze fase moet ook de onderzoek/testfase worden ingericht met als resultaat een inrichting van de implementatiefase van het counterdronesysteem (Q4 2022). De projectleider

  • stuurt het counterdroneproject aan in zowel de ontwerp- als de ontwikkelfase en is de verbindende factor;
  • rapporteert aan de algemeen directeur DV&O en werkt nauw samen met een senior- adviseur bedrijfsvoering DV&O.
Functie-eisen

Eisen:

  1. De aangeboden kandidaat heeft WO werk en denk niveau

  2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring in projectmanagement

  3. De aangeboden kandidaat heeft kennis van en ervaring in soortgelijke projecten (ivm complexe regelgeving) en kan dit aantonen aan de hand van een afgeronde opleiding, training of werkervaring

Wensen:

  1. Voor DJI is het van belang dat de kandidaat naast de functie-eisen zoveel mogelijk extra relevante werkervaring heeft
Arbeidsvoorwaarden
In overleg.

Relevante vacatures

Utrecht
De Uitzenders
1 maand geleden
Linschoten
Abilitec
1 week geleden
Zeist
In Person Amsterdam
1 dag geleden
Utrecht
VNOM
3 maanden geleden

Heeft u nog vragen?

Nigel Nagtzaam
0267620525
n.nagtzaam@flexintens.nl

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Utrecht
De Uitzenders
1 maand geleden
Linschoten
Abilitec
1 week geleden
Zeist
In Person Amsterdam
1 dag geleden
Utrecht
VNOM
3 maanden geleden