Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Projectleider Onderwijshuisvesting in Leeuwarden bij Matchd

Werklocatie
Leeuwarden
Werkverband
ZZP
Niveau
HBO
Referentie nr.
a175f000008PaZAAA0-UZP-NL-FPC-131017
Geplaats op
2022-10-13
Branches
Overige


Organisatie

Samen doen wat nodig is voor een krachtige samenleving'. Binnen het Sociaal Domein is het onze opgave om ervoor te zorgen dat mensen zelfredzaam kunnen zijn en dat ook zo lang mogelijk blijven. De veranderingen in de samenleving vragen om een overheid die in netwerken kan samenwerken. Dus niet meer vóór maar sámen zaken inregelen. Naast inhoudelijke opgaven ligt er een grote opgave op het terrein van strategie en bedrijfsvoering. Om grip te houden moeten we op de volle breedte van het sociaal domein ontwikkelen en innoveren. 

De opgave van de sector Beleid en strategie is er op gericht dat mensen fysiek en mentaal gezond en zelfredzaam zijn en dat we de “Mienskip” versterken. Hiervoor moeten de basisvoorzieningen ( cultuur, sport, onderwijs, preventief jeugdbeleid, wijk en voorzieningen) op orde zijn en blijven. Naast het op orde hebben van de basisvoorzieningen stimuleren en faciliteren we eigen initiatieven van bewoners.Functiebeschrijving

Leeuwarden neemt haar wettelijke zorgplicht ten aanzien van de onderwijshuisvesting van de scholen serieus. De afgelopen jaren heeft de gemeente, in goed overleg met de schoolbesturen, geïnvesteerd in de nieuwbouw, uitbreiding en renovatie van schoolgebouwen en in de ontwikkeling van Integrale Kindcentra (IKC). 

Ook voor de komende jaren staat de realisatie van een aantal (nieuwbouw)projecten op het programma en vraagt de opvang van tijdelijke en permanente vluchtelingenstromen om passende oplossingen, zeker ook op het gebied van onderwijs. Daarnaast vragen de reguliere taken op het beleidsterrein onderwijshuisvesting de nodige aandacht. Omdat schoolbesturen en gemeente een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van de onderwijshuisvesting, is, om de taak goed uit te kunnen voeren, een goede samenwerking met de schoolbesturen essentieel. 

Samen met de beleidsmedewerker onderwijshuisvesting wordt zorggedragen voor:

Je begeleidt zelfstandig, gelijktijdig én integraal (renovatie- en nieuwbouw) huisvestingsprojecten op het gebied van onderwijshuisvesting;

Je werkt aan projecten waarbij het schoolbestuur in eerste instantie veelal de rol van opdrachtgever vervult, je bent sterk en betrouwbaar in sturing op tijd, geld en kwaliteit;

Omgevings- en relatiemanagement maakt een belangrijk onderdeel uit van je opdracht, waaronder vergaande verduurzaamde, toegankelijke en in participatie ontwikkelde gebouwen;

  • Het vastleggen van de beleidsmatige ambities in relatie tot een daarbij passende vorm van huisvesting;
  • Het vormgeven van gelijktijdig én integraal (renovatie- en nieuwbouw) huisvestingsprojecten op het gebied van onderwijshuisvesting;
  • Een goede afstemming met de afdeling vastgoed en de schoolbesturen voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs.
Functie-eisen
  • Hbo werk- en denkniveau;
  • Minimaal 2 jaar werkervaring en kunnen opereren in een complex bestuurlijk, ambtelijk en maatschappelijk krachtenveld;
  • Meerjarige ervaring met onderwijshuisvesting;
  • Ervaring met het projectleiderschap bij grootschalige projecten;


Relevante vacatures

Leeuwarden
Maintec
6 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
5 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
3 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
2 maanden geleden

Heeft u nog vragen?

Matchd Amersfoort
033-2048204
info@matchd.nl

Matchd
Alle vacatures Matchd
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Leeuwarden
Maintec
6 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
5 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
3 maanden geleden
Leeuwarden
Maintec
2 maanden geleden