Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Projectmedewerker programma Gezond en Actief Leven

Werklocatie
's-Gravenhage
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2569407501-UZP-NL-FPC-160708
Geplaats op
2024-07-16
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 26-07-2024 om 9:00.

Functiebeschrijving
Voor de VNG is FlexIntens op zoek naar een Projectmedewerker programma Gezond en Actief Leven voor 32 tot 36 uur per week. Wij zijn de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De vereniging heeft als doel om de lokale overheid te versterken, zodat gemeenten hun inwoners optimaal kunnen bedienen. Dat dragen we in ons hart en daar werken we iedere dag met veel bevlogenheid aan. 342 gemeenten bepalen onze en dus ook jouw agenda. Vaak wordt die beïnvloed door de dagelijkse actualiteit, maar altijd vanuit het belang van onze leden. We zijn een lerende organisatie, we stellen ons continu de vraag waar we staan en wat we kunnen verbeteren. Over het Platform Sociaal Domein Rijk en gemeenten willen vraagstukken in het sociaal domein vanuit samenhang en gezamenlijkheid benaderen, zowel op lokaal, als op regionaal en nationaal niveau. Dit vraagt om een ander type en continue gesprek dat gericht is op wat nodig is voor inwoners (een sterkere uitvoeringspraktijk) en minder is opgezet vanuit het stelsel (van wetten, programma's en dossiers). Niet alleen binnen beleid of uitvoering, maar verbindend tussen alle facetten van het sociaal domein: van visie, beleid, inkoop tot en met de uitvoering en preventie. Niet alleen tussen gemeenten en rijk, maar met alle betrokken partners. Om in deze behoefte te voorzien is in 2021 een traject gestart om te komen tot het Platform Sociaal Domein. Centraal in het Platform staan de regioadviseurs, die de verbinding leggen tussen de verschillende partners, tussen rijk, beleid en uitvoering. Zij ondersteunen op basis van de vragen uit de praktijk van beleid en uitvoering. Naast de VNG zijn andere opdrachtgevers van het Platform Sociaal Domein het ministerie van BZK en VWS. Het Platform werkt aan het versterken van de lokale uitvoeringskracht en het aanbrengen van meer samenhang in (landelijk) beleid op basis van drie rollen: adviseren en ondersteunen, kennis delen en ophalen en systemisch leren. Omschrijving van opdracht Binnen het programmateam Gezond en Actief Leven ga je aan de slag met de advisering en praktische ondersteuning van gemeenten bij de implementatie en uitvoering van de afspraken in de akkoorden. Dat maakt dat je dagelijks veel contact hebt met gemeenten en GGD-en. Je bent het eerste aanspreekpunt voor vragen van gemeenten. Die beantwoord je of je zorgt dat ze beantwoord worden door ze intern uit te zetten. Je haalt voorbeelden op uit het land om andere gemeenten te inspireren. Relevante informatie breng je onder de aandacht van gemeenten door deze bijvoorbeeld goed vindbaar te maken op de website of door fysieke of online bijeenkomsten te organiseren. In contacten met gemeenten en andere partijen signaleer je knelpunten die je adresseert bij het team. Je verbindt jouw inzet met andere ondersteuningsactiviteiten voor gemeenten en bent daarbij samenwerkingsgericht. Je denkt proactief mee over aansluiting van de ondersteuning aan de actualiteit. Het programma duurt tot en met 2025. Deze opdracht in principe ook. Het eerste contract is tot en met 2024 met de intentie tot verlenging tot en met 2025 en mogelijk langer. Werkzaamheden en verantwoordelijkheden
 • Het signaleren van knelpunten, zorgen dat deze worden besproken in het programmateam en meedenken en meebeslissen over ondersteuningsaanbod hierop;
 • Het geven van informatie, advies en praktische ondersteuning aan gemeenten (zowel lokaal, als regionaal als landelijk) bij de implementatie en uitvoering van de afspraken in de akkoorden.
 • Het organiseren en helpen uitvoeren van online of fysieke (kennis)bijeenkomsten, webinars en vragenuurtjes;
 • Het afstemmen met verschillende landelijke partijen en kennisorganisaties, waaronder VWS, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het RIVM, over de organisatie en invulling van de ondersteuning aan gemeenten op specifieke onderwerpen. Je bent tevens voorzitter van het afstemmingsoverleg met deze partijen;
 • Het bezoeken van gemeenten om desgevraagd kennis en informatie te brengen en om ondersteuningsvragen op te halen en verder te brengen;Het actueel houden van de website en het bijhouden van de gezamenlijke mailbox waarin vragen van gemeenten en andere partijen binnenkomen.
 • Het proactief contact leggen van gemeenten na aanleiding van gestelde vragen of om met het verzoek om een bijdrage te leveren aan bijeenkomsten of webinars
Resultaat van de opdracht
 • Gemeenten zijn in staat de afspraken in IZA en GALA te vertalen naar hun reguliere beleid en organisatie en te implementeren in de uitvoering.
 • Gemeenten weten met welke partijen zij de samenwerking moeten zoeken lokaal en in de regio en hebben (hun rol in) de governance op orde.
 • Er is een duidelijke werkwijze voor de ondersteuning van gemeenten op IZA en GALA, waarbij de afspraken zijn genoteerd en de opvolging concreet vormgegeven is, met hierbij een duidelijke taak en rolverdeling;
 • Gemeenten en andere partijen weten het programmateam Gezond en Actief Leven te vinden en kunnen rekenen op een kwalitatief goed en tijdig antwoord op vragen;
 • Er is een structuur waarbij informatie gedeeld wordt en onder de aandacht wordt gebracht van gemeenten. Gemeenten dragen actief bij aan kennisdeling, bijvoorbeeld via bijeenkomsten en webinars
Functie-eisen

Onze opdrachtgever heeft eisen en wensen geformuleerd. Aan alle eisen moet worden voldaan om in aanmerking te komen voor deze functie. Voor deze functie zijn de volgende eisen en wensen geformuleerd:

Eisen:

 1. Afgeronde sociale maatschappelijke opleiding
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleids- of projectondersteuner, projectmedewerker
 3. Minimaal 3 jaar werkervaring in het sociaal domein
 4. Werkervaring gericht op de vakinhoudelijke gezondheidsthema's uit de akkoorden zoals GALA, IZA, Preventieakkoorden

Wensen:

 1. Werkervaring in de rol van beleids- of projectondersteuner projectmedewerker, met het samenwerken met meerdere partijen, zoals kennisorganisaties, waaronder VWS, GGD GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het RIVM, die verschillende belangen hebben.
 2. Werkervaring met advisering en ondersteuning in een publieke organisatie op uitvoering in het sociaal domein
 3. Aantoonbare referenties/werkervaring met het organiseren van bijeenkomsten en webinars (zowel online als fysiek)
 4. Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met ondersteunings- en planningswerkzaamheden en
Arbeidsvoorwaarden
Het beheersen van de Nederlandse taal is voor elke functie vereist. Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569407501-UZP-NL-FPC-160708 - RT165544537

Relevante vacatures

Utrecht
Flexintens
1 maand geleden
Utrecht
Flexintens
3 dagen geleden
Gouda
Olympia
1 maand geleden
Diemen
Flexintens
1 maand geleden

Heeft u nog vragen?

Koen Blommestein
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Utrecht
Flexintens
1 maand geleden
Utrecht
Flexintens
3 dagen geleden
Gouda
Olympia
1 maand geleden
Diemen
Flexintens
1 maand geleden