Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Senior adviseur assetmanagement DVM in Amsterdam

Werklocatie
Amsterdam
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2569153401-UZP-NL-FPC-201115
Geplaats op
2023-11-20
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 01-12-2023 om 9:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Amsterdam is FlexIntens op zoek naar een Verkeer en Openbare Ruimte - Senior adviseur assetmanagement DVM voor 24 tot 36 uur per week. Opdrachtomschrijving Met een grote hoeveelheid verkeerssystemen waarborgt de gemeente Amsterdam de veilige doorstroming van het verkeer in Amsterdam. Denk aan informatiepanelen die routes aangeven, parkeersystemen die verwijzen naar de dichtstbijzijnde vrije parkeerplaatsen, camera's voor handhaving en zicht op straat, pollers voor selectieve gebiedstoegang en telpunten voor data-analyse. Bij elkaar een immense keten van integrale systemen; apparatuur op straat, verbindingen en ICT. De technologische ontwikkelingen rondom DVM volgen elkaar in rap tempo op: IOT is hierbij het centrale begrip. Om te zorgen dat de systemen in Amsterdam state-of-the-art blijven, gaan we vaak versneld over tot vervanging. Bovendien kiezen we binnen de gemeente voor integratie van alle systemen en verzorgen we zelf de hosting. Het betreft ontwikkelingen van een geheel andere orde dan voorheen: moeilijker, ingewikkelder met toepassingen van nieuwe algoritmen. Deze kennis en expertise is momenteel niet beschikbaar binnen het team. Daarnaast betreft het ander werk dan tot nu toe. Daarom behoort dit nu nog niet tot de reguliere werkzaamheden. Als senior adviseur assetmanagement ben jij onmisbaar bij het up-to-date houden van al deze DVM-systemen. Met jouw kennis, zowel inhoudelijk als procesmatig, zorg je voor de benodigde documenten waarmee de medewerkers van Team VIS en overige stakeholders hun taken kunnen uitvoeren. Kennisoverdracht is hierbij een key-begrip. Mede dankzij procesmatige toepassing van jouw DVM-kennis en -kunde komen bewoners en bezoekers van onze hoofdstad vlot en veilig van A naar B. Je bouwt mee aan de toekomst van Amsterdam, met respect voor de rijke geschiedenis van onze stad en je draagt met plezier jouw kennis over op de medewerkers van Team VIS (verkeersinformatiesystemen). De opdracht gaat van start op 11 december 2023 en heeft een looptijd van een jaar. Het aantal uren per week is 24. De opdrachtnemer voert de opdrachten zelfstandig uit met de benodigde input en randvoorwaarden die worden geleverd door de opdrachtgever. Aan de hand van de scope (opdracht) zullen de opgeleverde resultaten worden geëvalueerd en gevalideerd. Dit zal tussentijds gebeuren; elke keer als een resultaat wordt opgeleverd. De belangrijkste stakeholders zijn de leveranciers (o.a. aannemers)  en ketenpartners binnen de organisatie (o.a. IB, K&K, VM) waar nodig. Werkzaamheden De opdracht bestaat uit de volgende resultaten:  

Rapportages innovatie

Door je kennis en ervaring ben je scherp op innovaties op DVM-gebied en kun je het belang ervan voor de gemeente Amsterdam onderkennen. Inzake de ontwikkelingen op dit gebied stel je als specialist rapportages op richting interne teams, zoals het team Verkeerstactiek en het Ingenieursbureau, alsook extern richting leveranciers van systemen. De kennis om het belang van innovaties op het gebied van DVM-systemen (IOT en de Digitale stad) te onderkennen en de consequenties ervan voor Amsterdam te overzien is (nog) niet aanwezig in de teams, terwijl er nu veel ontwikkelingen zijn die gevolgd moeten worden en waarover beslissingen voor de lange termijn moeten worden genomen.

Samenvatting ROK's

Met leveranciers/aannemers zijn meestal raamovereenkomsten afgesloten, die het dagelijks beheer en vervanging van onze assets op zich nemen. Deze raamovereenkomsten zijn complex en veelal zeer lijvige documenten. Per document lever je een samenvatting op waarmee de beheerder zijn operationele taken kan uitvoeren. Dit overstijgt het normale contractmanagement, omdat er een koppeling is met de hierboven geschetste innovatieve ontwikkelingen  die wellicht moeten worden geïmplementeerd in bestaande contracten.

Beleidsstukken

Bij strategische vraagstukken of bestuurlijke aangelegenheden kan het dagelijks bestuur en het college van B&W op jou rekenen als kritische sparringpartner. Op dit moment is nog niet te voorzien welke vraagstukken er op welk moment gaan spelen. Als het zich voordoet, stel je zelfstandig voor de assetmanager beleidsstukken op en verzorg je samenvattingen. Ook hier is weer de koppeling met innovaties leidend. Amsterdam wil een voorbeeldfunctie hebben als het gaat om nieuwe ontwikkelingen en dan met name op het gebied van duurzaamheid. Advisering  van management en bestuur is nodig voor het uitzetten van beleid enerzijds en het verkrijgen van budgetten anderzijds. Gemeentelijke organisatie Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam. De opdrachtgever(s) V&OR/Stedelijk Beheer beheert in de gemeente Amsterdam een groot deel van de spullen op straat, zoals verhardingen, gemeentelijke tunnels, bruggen en kademuren, verkeerslichten, verkeersinformatiesystemen, openbare verlichting, enz., in samenwerking binnen de directie met onder meer een beleidsafdeling, de afdelingen Verkeersmanagement en buiten de directie met alle andere onderdelen van de gemeente die verantwoordelijkheden hebben in de openbare ruimte.Functie-eisen

Eisen:

  1. De aangeboden kandidaat kan minimaal 1 referenties geven (naam, organisatie, functie en contactgegevens).
  2. De aangeboden kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met CROW 323 en NEN 3140/2767.
  3. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Assetmanagement.
  4. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met Project- en/of Contractmanagement.
  5. De aangeboden kandidaat is in het bezit van een een hbo-diploma richting Electrotechniek.

Wensen:

  1. De aangeboden kandidaat heeft ervaring in een bestuurlijk sensitieve omgeving.
  2. De aangeboden kandidaat heeft ervaring met het opstellen van strategische stukken.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569153401-UZP-NL-FPC-201115 - RT147106275

Relevante vacatures

Amsterdam
Flexintens
1 week geleden
Amsterdam
Flexintens
2 weken geleden
Amsterdam
Flexintens
1 week geleden
Loosdrecht
Flexintens
3 weken geleden

Heeft u nog vragen?

Jeanette Meijer
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Amsterdam
Flexintens
1 week geleden
Amsterdam
Flexintens
2 weken geleden
Amsterdam
Flexintens
1 week geleden
Loosdrecht
Flexintens
3 weken geleden