Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Senior adviseur civiele techniek bij Project OV verbinding Amsterdam

Werklocatie
Amsterdam
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
WO
Referentie nr.
2569238351-UZP-NL-FPC-290209
Geplaats op
2024-02-29
Branches
Overige


Organisatie
Reageren op deze opdracht kan uitsluitend t/m 05-03-2024 om 12:00.

Functiebeschrijving
Voor de Gemeente Amsterdam is FlexIntens op zoek naar een Senior adviseur civiele techniek bij Project OV verbinding Amsterdam voor 32 tot 36 uur per week. Opdrachtomschrijving De projectorganisatie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de MIRT-Verkenning en het realiseren van een gedragen projectresultaat en opereert als onafhankelijke uitvoeringsorganisatie. Het projectmanagement wordt hierbij geleverd door de directie Bijzondere Projecten van de gemeente Amsterdam, uitgevoerd in opdracht van de Vervoerregio (VRA) en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). De Vervoerregio en het ministerie I&W zijn gedelegeerd ambtelijk opdrachtgever namens het samenwerkingsverband van de VRA, ministerie I&W, provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, gemeente Amsterdam, GVB, KLM, Royal Schiphol Group, Schiphol Area Development Company, NS, en ProRail. Zie voor meer informatie: https://open.overheid.nl/repository/ronl-d06f1162a8fad643fe85b984a1b57071f4c7a4e5/1/pdf/mirt-verkenning-ov-verbinding-amsterdam-haarlemmermeer.pdf De inpassing en de (gefaseerde) aanleg van de projectalternatieven is een grote technische uitdaging, niet alleen door de omvang maar ook door de complexe fysieke omstandigheden. De senior adviseur civiele techniek is verantwoordelijk voor de civieltechnische aspecten binnen de MIRT-Verkenning OV AH en maakt deel uit van het team Techniek & Exploitatie. Deze persoon brengt deze aspecten in bij het samenstellen van de eisenspecificatie, uitwerking van de projectalternatieven en de uitvoering van de verdiepende onderzoeken. Voor de uitvoering werk je nauw samen met technische adviseurs van een extern adviesbureau die het project ondersteunt. Tevens zal je nauw samenwerken met en de nodige inbreng ontvangen van de experts van de betrokken projectpartners. De senior adviseur civiele techniek zal in eerste instantie ingezet worden op het project OV verbinding Amsterdam – Haarlemmermeer maar kan op termijn gevraagd worden om dezelfde werkzaamheden uit te voeren voor andere MIRT-verkenningen binnen Bijzondere Projecten. Werkzaamheden
 • het aansturen van civieltechnische inventarisaties en analyses ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van de projectalternatieven;
 • het bewaken en beoordelen van de maakbaarheid en toetsing aan de (wettelijke) eisen;
 • het begeleiden/aansturen van specificaties en (detail)ontwerpen;
 • het tijdig signaleren en escaleren van mogelijke knelpunten (issues);
 • het begeleiden/aansturen van verdiepende studies;
 • het begeleiden/aansturen van conditionerende studies (bijvoorbeeld ten aanzien van kabels & leidingen en beperkingen in ruimtegebruik zoals zoneringen);
 • de hiervoor genoemde werkzaamheden vinden plaats in co-makership met de adviesbureaus en projectpartners;
 • het samenwerken met onder andere de raakvlakmanagers, de omgevingsmanagers, de sr adviseur mobiliteit en bereikbaarheid en de sr adviseur systeemontwerp/-integratie bij de totstandkoming van alle op te leveren deelproducten;
 • het rapporteren en verantwoorden van de voortgang en behaalde resultaten aan de Manager techniek en exploitatie.
Gemeentelijke organisatie Met ruim 18.000 collega's zorgen we ervoor dat Amsterdam een aantrekkelijke hoofdstad is en blijft. Waar het fijn is om te wonen, te werken en naar school te gaan. Met ruimte voor ondernemers en bezoekers. Werken voor Amsterdam betekent bijdragen aan iets groots. Aan groei, veiligheid, ontwikkeling, gezondheid. Van de stad, van Amsterdammers. Daarmee geven wij Amsterdam door; aan de toekomst, aan volgende generaties. We willen een goede werkgever zijn die ervoor zorgt dat alle collega's zich gezien en gewaardeerd voelen. We koesteren verschillen tussen collega's, al die verschillen zorgen voor betere resultaten voor onze organisatie én onze stad. Lees meer over de organisatiestructuur van de gemeente Amsterdam. De opdrachtgever(s) De directie Bijzondere Projecten is een directie die per 1 januari 2022 is gestart en voortkomt uit de voormalige directie Metro en Tram. Bijzondere Projecten is een uitvoeringsorganisatie en voert in opdracht van de stad en de regio complexe en risicovolle projecten uit. BP richt zich op de opgave (en het werkend krijgen van het resultaat), de omgeving en de uitvoering en heeft daarbij een transparante en slagvaardige werkwijze. Bijzondere Projecten is een organisatie in ontwikkeling. De opgave van de organisatie is daarmee tweeledig. Enerzijds projecten/programma's succesvol realiseren en anderzijds het doorontwikkelen van de organisatie als uitvoeringsorganisatie. Momenteel zijn programma's/projecten in portefeuille op het gebied van Openbaar Vervoer, de Energietransitie en op gebied van Tunnels. Grote, complexe en risicovolle infraprojecten zijn ondergebracht bij de directie Bijzondere Projecten. Het duurzaam verbeteren van de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad staat hierbij voorop. Het project OVAH is een bijzonder project dat een oplossing zoekt om zowel de nationale bereikbaarheid per trein te verbeteren als nieuwe woon- en werkgebieden te ontsluiten en het capaciteitsprobleem op de stations Schiphol en Amsterdam Zuid op te lossen. De projectalternatieven hebben betrekking op de modaliteiten trein, metro en Bus rapid transport (BRT) en vragen om een goede inpassing zodat een totaal werkend openbaar vervoersysteem ontstaat.Functie-eisen

Eisen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft wo opleiding civiele techniek afgerond.
 2. De aangeboden kandidaat heeft minimaal 7 jaar ervaring met complexe multidisciplinaire civiel technische projecten.
 3. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met ondergronds bouwen en bijbehorende veiligheidsconcepten.
 4. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare ervaring met aansturing van onderzoeksopdrachten.
 5. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met (plannen voor) implementatie van infrastructuur projecten waarbij fasering en tijdelijke maatregelen een belangrijke rol hebben gespeeld.

Wensen:

 1. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met (MIRT) projecten in een complexe infrastructurele omgeving.
 2. De aangeboden kandidaat heeft aantoonbare kennis en ervaring met risico signalering en –beheersing in projecten.
Arbeidsvoorwaarden
Arbeidsvoorwaarden worden per opdracht of vacature in overleg besproken. Als intermediair staat FlexIntens voor het zorgvuldig bemiddelen van (tijdelijk) personeel binnen toonaangevende organisaties met een maatschappelijk relevant karakter om zowel organisaties als professionals daarbinnen te ontwikkelen. Zo dragen we onder andere bij aan de ontwikkeling van verschillende ministeries, uitvoeringsorganisaties, provincies, gemeenten en zorgorganisaties. Met een gemotiveerd team dat de markt en de mensen kent, streven we continu naar een professionele, maar toch informele dienstverlening die naar volle tevredenheid van alle partijen verloopt. Dit alles doen we vanuit onze kernwaarden kennis, daadkracht en vertrouwen.Ref.nr.:2569238351-UZP-NL-FPC-290209 - RT155410570

Heeft u nog vragen?

Jeanette Meijer
0267620525

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek