Plaats je CV - Bij meerdere uitzendbureaus tegelijk!

Vacature Technisch Adviseur in Rotterdam bij Flexintens

Werklocatie
Rotterdam
Werkverband
Tijdelijk
Niveau
HBO
Referentie nr.
2568211131-UZP-NL-FPC-070808
Geplaats op
2022-08-07
Branches
Beveiliging


Organisatie
Inschrijven kan tot 3 juni 10.00 uur.

Functiebeschrijving

Opdracht omschrijving

De sector Huisvesting van de Dienst Facility Management, onderdeel van het Politiedienstencentrum, bestaat ondermeer uit het Team Technisch Beheer. De sector richt zich op het optimaal faciliteren van de politie bij de realisatie van zijn huisvestingsbehoefte op functioneel, financieel en technisch gebied. de sector Huisvesting is geconcentreerd ingericht, echter de medewerkers werken daar waar de projecten of het onderhoud wordt uitgevoerd.

Het Team Technisch Beheer heeft als doel het onderhouden en technisch in stand houden van de huisvestingsportefeuille van de politie. Team Technisch Beheer heeft Nederland verdeeld in drie verzorgingsgebieden/clusters, te weten Noord-Oost-Midden, Noord-West en Zuid. Per verzorgingsgebied/cluster heeft team Technisch Beheer een regieteam ingericht voor het (laten) uitvoeren van het onderhoud aan de politieobjecten. Dit onder aansturing van een Coördinator.

Voor ondersteuning van het team zijn we op zoek naar een Technisch Adviseur Elektrotechniek voor de Eenheid Noord-Holland. De Technisch Adviseur (TA) adviseert, zorgt voor het jaarlijks maken van een Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP), de jaarschijf, het voorbereiden en beoordelen van de technische inspecties. Daarnaast voor het leveren van advies voor complexe vraagstukken en het beoordelen van werkomschrijvingen. Dit met behulp van zijn of haar specialistische kennis of door het leveren van producten met behulp van gestandaardiseerde methoden en technieken. De TA werkt samen met de Adviseurs Planmatig Onderhoud (APO), de ondersteuners (PMO) en de Landelijk Contractmanagers (LCM). 

Doelstelling

Als Technisch Adviseur Elektrotechniek  ben je verantwoordelijk voor het adviseren en voor het opstellen van de Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) voor de gebouwen en installaties en voor het jaarlijks opstellen van een onderhoudsjaarplan (de ‘jaarschijf' MJOP) t.b.v de Eenheid Noord-Holland. Je verwerkt daartoe inspectierapportages (Rgd-BOEI inspecties en overige interne en externe inventarisaties en inspecties), vastgesteld onderhoudsbeleid en uitvoeringsrichtlijnen en normen t.a.v. het kennisgebied.

Je ondersteunt en adviseert de collega's binnen de Eenheid Noord-Holland, de huisvestingsmedewerkers van de sector Facility Services, de Adviseur Planmatig Onderhoud en andere collega's binnen de sector Huisvesting (denk aan Assetmanagers, Projectmanagers, Projectleiders et cetera) op het gebied van technische beheer-vraagstukken en andere ontwikkel- en verandervraagstukken binnen jouw vak- en kennisgebied. Je geeft sturing aan beleidsrichtlijnen, aanbestedingsstukken en analyseert technische beheer-vraagstukken, adviseert over oplossingsrichtingen en het opstellen van werkbeschrijvingen, bestekken, et cetera.

Je houdt de ontwikkelingen binnen je vakgebied bij en adviseert gevraagd en ongevraagd het management hierover

Verantwoordelijkheden

Als Technisch Adviseur Elektrotechniek adviseer je bij verandervraagstukken en vorm je aangeleverde informatie om tot adviezen en een Meerjaren Onderhoudsplanning en jaarlagen. Voor beide zaken dien je overleg te voeren over zaken die buiten jouw expertise vallen met je collega-Technisch Adviseurs (B-/W). Binnen je kennisgebied maak je analyses en adviseer je over complexe technische klachten en vertaalt deze in integrale rapportages en werkomschrijvingen.

Je beoordeelt of aangeleverde adviezen voldoen aan gestelde uitgangspunten, wet- en regelgeving én standaarden binnen de politie. Je stelt algemene technische bepalingen en programma's van eisen op ten behoeve van de Sector Huisvesting. Je bent in een team betrokken bij aanbestedingen op technisch gebied. Je bent betrokken bij het opstellen van kwartaal- en jaarrapportages betreffende uitgevoerd onderhoud, vervangingen en investeringen.

Dankzij jouw bijdrage worden gewenste documenten op juiste en eenduidige wijze behandeld, afgehandeld en verwerkt. Je organiseert, ondersteunt en begeleidt de implementatie van vastgesteld onderhoudsbeleid. Vervolgens bewaak en controleer je het proces van afhandeling van het planmatig onderhoud en bijkomende werkzaamheden in samenwerking met de Adviseurs Planmatig Onderhoud (APO) om onnodige vertraging te voorkomen.

In het besluitvormingsproces signaleer je knelpunten en stel je verbetervoorstellen op.

Tenslotte draag je jouw kennis en vaardigheden over op collega's en fungeer je als mentor.

Vakmatige taken

  • Advisering: Vanuit specialistische kennis geeft de Technisch Adviseur Elektrotechniek adviezen aan de collega's binnen de Eenheid Noord-Holland, aan de Adviseurs Planmatig Onderhoud (APO) en aan overige collega's binnen de Sector Huisvesting en de Sector Facility Services voor het oplossen van technische (beheer-)vraagstukken m.b.t. politiegebouwen. De Technisch Adviseur Elektrotechniek adviseert hen over complexe technische klachten en vertaalt deze in integrale rapportages en werkomschrijvingen.  In de advisering houdt de Technisch Adviseur Elektrotechniek rekening met relevante ontwikkelingen binnen het vak- en kennisgebied. Binnen het hem toegewezen kennisgebied maakt de Technisch Adviseur Elektrotechniek analyses en adviezen en vertaalt deze naar standaard werkmethoden en (beleids-)richtlijnen.
  • Opstellen Meerjaren Onderhoudsplanning & jaarlagen: De Technisch Adviseur Elektrotechniek analyseert de rapportages n.a.v. NEN2767 en Rgd-BOEI-inspecties en overige door interne en externe partijen aangeleverde onderhoudsrapportages en inventarisatie-, inspectie-, en adviesrapporten. De Technisch Adviseur Elektrotechniek vormt de aangeleverde informatie om tot een Meerjaren Onderhoudsplanning en maakt jaarlijks een onderhoudsjaarplan (de ‘jaarschijf' MJOP) en bespreekt deze met de interne en externe stakeholders.

 

  • Beoordelen adviezen, adviseren bij aanbestedingen: De Technisch Adviseur Elektrotechniek beoordeelt of adviezen, inspectierapporten, oplever- en overdrachtsdocumenten et cetera (zowel van derden als van interne collega's) voldoen aan gestelde uitgangspunten, wet- en regelgeving én standaarden binnen de politie. De Technisch Adviseur Elektrotechniek stelt algemene technische bepalingen en programma's van eisen op en is in een team betrokken bij aanbestedingen op technisch gebied. Daarnaast houdt de Technisch Adviseur Elektrotechniek zich bezig met het opstellen van werkbeschrijvingen en bestekken en kwartaal- en jaarrapportages betreffende uitgevoerd onderhoud, vervangingen en investeringen.

 

  • Organiseren, ondersteunen, begeleiden en verbeteren/ontwikkelen van onderhoudsbeleid: De Technisch Adviseur Elektrotechniek zorgt dat inspectierapporten op een juiste en eenduidige wijze behandeld, afgehandeld en verwerkt worden. De Technisch Adviseur Elektrotechniek plant, ondersteunt en begeleidt de implementatie van vastgesteld onderhoudsbeleid en -richtlijnen. Vervolgens monitort de Technisch Adviseur Elektrotechniek de uitvoering van het onderhoud om te borgen dat de juiste (technische) keuzes gemaakt worden. De Technisch Adviseur Elektrotechniek monitort dat de uitvoering van het Planmatig Onderhoud op een correcte manier in het FMIS systeem Planon worden verwerkt. De Technisch Adviseur Elektrotechniek signaleert knelpunten en stelt verbetervoorstellen op. 

 

  • Kennis ontwikkeling: De Technisch Adviseur Elektrotechniek is verantwoordelijk voor het delen en ontwikkelen van kennis binnen het team op zijn specialisme.

Leidinggevende taken

Niet van toepassing.

Contacten

Uiteraard ben je een vakmens en heb je kennis van en ervaring in het onderhouds vak. Maar daarnaast ben je ook een verbinder: Jouw succes wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mate waarin je effectief samenwerkt en communiceert met je collega's binnen het team Technisch Beheer (Technisch Adviseurs, Coördinatoren, Adviseurs Planmatig Onderhoud, Projectmanagement Ondersteuners, Landelijke Contractmanagers), de LMS en met de huisvestingcollega's van het team Facility Services, externe projectleiders en leveranciers. Daarnaast onderhoud je contacten met advies- en inspectiebureau's en wet- en regelgevende partijen

Inzet in de lijn of project

De inzet is projectmatig, maar binnen de lijn.

Opleiding

Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, richting Elektrotechniek.

Werkervaring

  • Minimaal 5 jaar werkervaring als Adviseur Elektrotechniek.
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de onderhoudsmethodieken RgdBOEI® en NEN 2767; een gevolgde opleiding in beide onderwerpen is een pré.
  • Aantoonbare kennis van en werkervaring met de wet- en regelgeving binnen het vakgebied.
  • Aantoonbare kennis van en werkervaring met het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen en een onderhoudsjaarplan.
Functie-eisen

Eisen: 1. Een afgeronde, erkende en volwaardige opleiding op minimaal HBO niveau, richting Elektrotechniek. 2. Minimaal 5 jaar werkervaring als Adviseur Electrotechniek. 3. Vereiste (gedrags)competenties.

Wensen: 1. Bij voorkeur heeft de kandidaat  aantoonbare kennis van- en ervaring met de onderhoudsmethodieken RgdBOEI® en NEN 2767; een gevolgde opleiding in beide onderwerpen is een pré. 2. Bij voorkeur heeft de kandidaat aantoonbare kennis van- en werkervaring met de wet- en regelgeving binnen het vakgebied. 3. Bij voorkeur heeft de kandidaat aantoonbare kennis van- en werkervaring met het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen en een onderhoudsjaarplan.  

Arbeidsvoorwaarden
In overleg.

Relevante vacatures

Rotterdam
Flexintens
6 dagen geleden
Rotterdam
Zadkine
5 dagen geleden
Rotterdam
Galjema Detachering
8 maanden geleden
Voorschoten
LMH Engineering
3 maanden geleden

Heeft u nog vragen?

Mathijs Huis in't Veld
0267620525
m.huisintveld@flexintens.nl

Flexintens
Alle vacatures Flexintens
Website

Omgeving werkplek

Relevante vacatures

Rotterdam
Flexintens
6 dagen geleden
Rotterdam
Zadkine
5 dagen geleden
Rotterdam
Galjema Detachering
8 maanden geleden
Voorschoten
LMH Engineering
3 maanden geleden